В Седмицата на информираността за мозъка, 13 – 19 март, отново се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт

Тази година подчертаваме три финансирани от ЕС научноизследователски проекта, които разработват иновативни решения за подобряване на грижите за инсулт.

 

Целенасочено лечение с помощта на микроботове
 

Научете повече за това вълнуващо изследване и слушайте най-новият им подкаст https://youtu.be/MsTSCR-V3Ps

Научавайте новостите по проекта, чрез официалния му бюлетин h2020-angie.eu/elementor-1152/ и Chat Lab h2020-angie.eu/chat-lab/ - чрез него можете да се свържете директно с експерти в тази област.

Проектът се финансира от Европейската комисия по договор за безвъзмездна финансова помощ номер 952152.

 

Използване на цифровизацията и изкуствения интелект за революционизиране на здравеопазването
 

RES-Q+ е нов проект, който ще използва изкуствен интелект (AI) в борбата срещу инсулта в Европа.

 

Проектът ще подобри качеството на грижите за пациентите с инсулт, ще спаси живота на пациентите, ще намали разходите за здравеопазване и ще увеличи икономическата и социалната полза за преживелите инсулт.

Това ще бъде направено чрез:

·       създаване на напълно автоматизиран инструмент за получаване и обработка на данни

·       оценка на данните и предоставяне на обратна връзка на доставчиците на грижи чрез виртуални асистенти, базирани на изкуствен интелект, които могат да се насочат към проблемни области

·       създаване на виртуални асистенти за пациенти с инсулт, които ще следят състоянието им.

Чуйте професор д-р Робърт Микулик, Институт за здравна информация и статистика на Чешката република, който говори за RESQ+ youtu.be/fLoCF-j6xSM

Научете повече или посетете www.resqplus.eu/

Проектът се финансира от безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕС по програмата на Европейската комисия за подкрепа на научните изследвания и иновациите HORIZON EUROPE. Номер на проекта 101057603.

 

Използване на изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт
 

 

VALIDATE ще разработи прогностичен инструмент, базиран на изкуствен интелект (AI), за прогнозиране на здравните резултати на преживелите остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане вземането на решения ще предостави на лекарите и медицинските специалисти допълнителна информация за избор на оптимално лечение за подобряване на здравните резултати и качеството на живот.

 

Пациентите с инсулт ще участват в разработването и тестването на тази нова прогностична система, като се уверят, че тя е подходяща за целта както за тях, така и за клинициста. Надяваме се, че този нов инструмент ще окаже голямо влияние върху подобряването на резултатите за милионите хора, които страдат от исхемичен инсулт по целия свят.

VALIDATE получи финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства No 777107.

Повече информация можете да намерите на validate-project.eu/