Нови изследвания ще използват изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт

 

В Седмицата на информираността за мозъка от Асоциация за инсулт и афазия съобщават:

Нови изследвания ще използват изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт

 

Финансираният от ЕС научноизследователски проект „VALIDATE“ разработва и валидира основан на изкуствен интелект (ИИ) прогностичен инструмент за прогнозиране на резултатите за здравето на пациентите при остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане на вземането на решения ще предостави на лекарите и здравните специалисти допълнителна информация за избора на оптимално лечение за подобряване на здравните резултати и качеството на живот. 

 

Остър исхемичен инсулт засяга повече от един милион души в Европейския съюз всяка година. Това се случва, когато кръвен съсирек блокира кръвоносния съд, намалявайки подаването на кислород към мозъка. Това може да доведе до увреждане на мозъчните клетки и дългосрочна инвалидност за преживелия инсулт, като увреждане на речта или парализа.

 

Най-ефективното лечение е механичната тромбектомия (МТ), при която кръвният съсирек се отстранява с медицинско устройство, за да се позволи на кръвоснабдяването обратно към мозъка. Ако MT не е възможно, стандартното лечение е прилагането на лекарство, което може да разтвори кръвния съсирек, наречено интравенозна тромболиза. 

 

Доказано е, че и двете лечения (тромбектомия и тромболиза) са ефективни с благоприятни резултати. Резултатът обаче се различава при отделните пациенти, тъй като много различни индивидуални фактори могат да повлияят на резултата от лечението с инсулт като съпътстващи заболявания, възраст, пол, генетично предразположение и начин на живот. VALIDATE ще бъде усъвършенстване и валидиране на базирани на ИИ модели, за да се разбере каква комбинация от фактори ще повлияе на резултатите при различните пациенти. Тази интеграция на индивидуалните характеристики на пациента ще позволи на лекарите да направят най-доброто решение за индивидуално лечение за всеки отделен пациент.

Разчита се на факта,че задвижвани от изкуствен интелект (ИИ) прогностични инструменти и системи за подкрепа на клиничните решения (CDSS), могат да отправят препоръки с голяма скорост въз основа на данни за пациентите, като помагат на здравните специалисти в процеса на вземане на решения. CDSs имат потенциал за по-безопасни, по-бързи, по-точни и основани на доказателства индивидуални планове за лечение, подобрени резултати за пациентите и рентабилно разпределение на здравните ресурси. 

 

Дитмар Фрей, Charité Universitätsmedizin казва: „Чрез използването на наличните медицински данни и използването на технологичните възможности в областта на изкуствения интелект и разработването и валидирането на надеждни решения за ИИ, които да бъдат внедрени в клиничната практика, ние се стремим да надминем клиничните добри практики, като направим значителни и устойчиви положителни промени в лечението на остър инсулт, което ще подобри оцеляването на пациента и резултатите от него.“ 

 

Malte von Tottleben, Empirica добавя: "Консорциумът VALIDATE съчетава върховите постижения в техническото и медицинското машинно обучение с клиничния опит на трима водещи партньори  болници за инсулт. Освен това нашият консорциум се възползва от специалния експертен опит в разработването на надежден ИИ, регулаторни въпроси, етика на ИИ, софтуерен дизайн и превод на модели на ИИ в клиничната среда.

 

Arlene Wilkie, Stroke Alliance for Europe, казва: "За нас е удоволствие да участваме във VALIDATE, за да гарантираме, че преживелият инсулт участва в разработването и тестването на тази нова прогностична система, като се уверим, че тя е подходяща както за преживелия инсулт, така и за медицинските специалисти. В крайна сметка се надяваме, че този нов инструмент ще окаже значително въздействие върху подобряването на резултатите за милионите хора, които страдат от исхемичен инсулт по целия свят.

VALIDATE се нядава, че резултатите ще формират основата на базирани на ИИ подходи за CDSS/ инструменти и системи за подкрепа на клиничните решения/ в цялостната стратегия за успешно лечение на остър инсулт.

Проектът е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 777107.

Повече информация можете да намерите на https://validate-project.eu/

Данни за контакт:

·               Дитмар Фрей, Charité Universitätsmedizin Берлин Германия 

https://validate-project.eu/partners/charite-universitatsmedizin-berlin/

·               Malte von Tottleben, empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Германия

https://validate-project.eu/partners/empirica/

·               Arlene Wilkie, Stroke Alliance for Europe

https://www.safestroke.eu/contact/

Списък на партньорите

·               Charité Universitätsmedizin Берлин Германия 

·               Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Германия

·               Технологичен университет Дъблин Ирландия

·               Симула Метрополитански ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ Норвегия 

·               Universitätsklinikum Heidelberg Германия 

·               Хадаса МЕДИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ Израел

·               Fundacio HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON — INSTITUT DE RECERCA Испания 

·               IBM iX — Aperto GmbH Германия 

·               SAFE Белгия 

·               Нора С.Л. Испания

Регулаторни граници:

Важно е да се отбележи, че базираните на ИИ CDSS* (инструменти и системи за подкрепа на клиничните решения) ще бъдат одобрявани и приемани в клиничната обстановка само ако отговарят на всички необходими критерии по отношение на нормативната уредба, законността, етиката и устойчивостта. Европейският съюз очерта надеждни насоки за ИИ за изпълнение на тези критерии и те ще бъдат включени във валидирането на базирани на ИИ CDSS. Надеждният подход на ИИ ще гарантира, че се вземат предвид (системни) автоматизирани и ръчни отклонения, че подгрупите пациенти няма да бъдат дискриминирани и че по време на разработването, изпитването и валидирането ще бъдат гарантирани проследимост, прозрачност и възможност за одит.