Общи условия

Отказ от отговорност

Ако имате нужда от повече информация или имате въпроси относно отказ от отговорност на нашия сайт, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща или през формата за контакти на нашия уеб сайт.

Цялата информация в този уеб сайт е публикувана добросъвестно и само с обща информация. Ние не даваме никакви гаранции за пълнотата, надеждността и точността на тази информация. Всяко действие, което предприемате по отношение на информацията, която намирате на този уеб сайт, е на ваш собствен риск. Не носим отговорност за загуби и/или щети във връзка с използването на уеб сайта.

От нашия уеб сайт можете да посетите други уеб сайтове, като следвате връзки(линкове) към такива външни сайтове. Въпреки че се стремим да предоставяме само качествени връзки към полезни и етични уеб сайтове, нямаме контрол над съдържанието и естеството над тези сайтове. Тези връзки към други уеб сайтове не предполагат препоръка за цялото съдържание, намерено на тези сайтове. Собствениците на сайтове и/или съдържанието може да се променят без предизвестие и може да се появят "лоши" връзки(линкове), преди да имаме възможност да премахне тези връзки.

Моля, имайте предвид, че когато напускате уеб сайта ни, други сайтове може да имат различни общи условия, които са извън нашия контрол. Не забравяйте да проверите техните правилата за поверителност на тези сайтове, както и техните "Общи условия", преди да се занимавате с каквато и да е дейност или да качите информация.

 

Съгласие

Чрез използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате с отказ от отговорност и се съгласявате с нашите условия.


Общи положения за защита на личните данни

Дейността на настоящия уеб сайт отговаря на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО). Ние обработваме личните данни на нашите потребители основно само дотолкова, доколкото това е необходимо за осигуряването на функционален уеб сайт както и на нашето съдържание и услуги. Обработването на личните данни на нашите потребители се извършва винаги само след съгласие от страна на потребителя.

Ние изтриваме Вашите лични данни веднага щом те вече не са необходими за целите, за които сме ги обработили в съответствие с ЗЗЛД, освен ако изтриването или блокирането не би нарушило нашите законови задължения за предоставяне и съхраняване на записи (като периоди на съхранение, предоставени от търговски или данъчни закони).

Личните данни, обработвани въз основа на Вашето съгласие, както и информация за запитвания, поръчки и осъществени покупки ще се съхраняват, докато не оттеглите съгласието си или максимално за 180 дни.

 

Kоментари от потребителите

 

Модерация

Коментарите, написани в сайта се  модерират.

Правила при модерация:

Ние не публикуваме:
  • вулгарни, обидни, расистки или оскърбяващи други социални групи на сексуална или верска основа коментари;
  • коментари, които доказано не се отнасят към конкретния продукт, статия и други;
  • продуктови коментари, несъдържащи мнения или информация за конкретния продукт, или представящи параметри на конкурентни продукти;
  • въпроси, свързани с продуктите; за тази цел служи специалното меню "Задайте въпрос", достъпно на конкретната продуктова страница;
  • написани като коментар въпроси и забележки, свързани с поръчка и предназначени за търговеца на продукта;
  • написани като коментар въпроси и забележки, свързани с функционалността на сайта, за които може да се използва формата за контакти на страницата контакти.

 

Актуализация

Този отказ от отговорност е последно актуализиран на:  23 март 2021 година.

Ако актуализираме, променяме или правим промени в този документ, тези промени ще бъдат публикувани тук.