Финансова подкрепа

Грижи и адаптиране на битовите условия
Финансирането на здравните и социалните грижи се осигурява от общината, Агенцията за социално подпомагане и НЗОК.

Хората с увреждания, в частност претърпелите инсулт, съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

НЗОК има разработени инструменти за финансиране на дейности в областта на физикалната и рехабилитационна медицина. Свържи се с личния си лекар за да разбереш повече или посети нашата страница в интернет stroke.bg.

Социални помощи и финансова помощ
Инсултът може да има големи финансови последствия и много болногледачи губят доходи, когато намаляват работното си време. Научете повече за достъпните безвъзмездни субсидии, социални помощи, заеми и отстъпки на нашата страница в интернет stroke.bg.

Използване на технологии
    Много служби, включително за подаване на заявления за социални помощи и финансиране, вече работят онлайн. Индивидуалните срещи, като например терапевтични сесии и оценки на грижите, могат да се провеждат чрез видеоразговори. Затова е наистина от полза да имаш достъп до интернет чрез мобилна услуга за пренос на данни или домашна широколентова връзка.

Ако по някаква причина не можеш да използваш онлайн услуга или видеоразговор, непременно уведоми службата за това, от какво се нуждаеш, например от телефонно обаждане, писмо или лична среща.

„Технологиите могат да бъдат истински спасителен пояс, тъй като ми позволяват да се свързвам с приятелите и семейството си, без да се налага да излизам от къщи.“

Болногледач