Присъединете се към световното движение MoveMent „Движението е здраве” и станете част от най-голямата световна виртуална верига от танцуващи хора!
#WorldStrokeDay Oct 29th

Поради голямата социална значимост на заболяването, в много страни по света по повод световния ден на инсулта, са предвидени разнообразни инициативи, целящи да повишат осведомеността за инсулта, неговата превенция, последиците и живота след инсулта.

Мозъчносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят

България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. В България се регистрират годишно ≈ 82 398 заболявания от които 35 311 случая са с инсулт. От регистрираните 35 311 случаи с инсулт 7 175 болни завършват с летален изход.

Преживелите инсулт

Преживелите инсулт са 28 136 с различна степен на инвалидност, която при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото. От преживелите инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения /афазия/, като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни. Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия.

/ Официална статистика от Министерство на Здравеопазването /

82398

инсулта годишно

7175

с летален изход

28136

с различна степен на инвалидност

10%

се нуждаят от грижи и помощ

Как да се предпазим от инсулт

Един на всеки четирима от нас е застрашен да получи инсулт поне веднъж в живота си, а повечето инсулти могат да бъдат предотвратени, ако следваме няколко прости стъпки:

1. Редовно проследяване на артериалното налягане

2. Редовно проследяване на кръвната захар

3. Редовно проследяване на холестерола

4. Редовни физически упражнения

5. Избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета

6. Намаляване консумацията на алкохол и избягване на тютюнопушенето

Рискометър

Свалете безплатното приложение StrokeRiskometer на български език и го ползвайте или го покажете на Ваш близък!

1. Свалете приложението

2. Сменете езика на Български

Android: Натиснете иконата след "Select your language" горе в дясно и изберете "Български" и натиснете "ОК".

iPhone: Натиснете настройки горе в дясно. Натиснете върху "English" и изберете "Български" и натиснете "Готово".

3. Направете си тест

Натиснете бутона "Begin test" и попълнете въпросите. Бъдете търпеливи и отговорете на въпросите.

4. Резултати

Вижте Вашите резултати

5. Как можете да намалите риска

В приложението натиснете бутона "Manage your risk"

css

Световен ден, посветен на борбата с инсулта

На този ден, още веднъж се напомня на населението, лекарите, извънправителствените организации и медиите за важността на първичната и вторична профилактика на мозъчносъдовите болести, с което може да се снижи значително смъртността и инвалидността от тези тежки заболявания.

В тази по-особена година на изпитание за цялото човечество, световният ден за борба с инсулта фoкусира вниманието върху необходимостта от редовни физически упражнения, движение и дори танци.

С #1in4 #JoinTheMovement всеки желаещ може да се присъедини към разпространението на лично заснето видео с танц и разпространение в социалните мрежи с цел повишаване на информираността относно инсулта.