10 Май 2022 - европейски ден за превенция на инсулта #StrokePrevention

Рискометър

Свалете безплатното приложение StrokeRiskometer на български език и го ползвайте или го покажете на Ваш близък!

1. Свалете приложението

2. Сменете езика на Български

Android: Натиснете иконата след "Select your language" горе в дясно и изберете "Български" и натиснете "ОК".

iPhone: Натиснете настройки горе в дясно. Натиснете върху "English" и изберете "Български" и натиснете "Готово".

3. Направете си тест

Натиснете бутона "Begin test" и попълнете въпросите. Бъдете търпеливи и отговорете на въпросите.

4. Резултати

Вижте Вашите резултати

5. Как можете да намалите риска

В приложението натиснете бутона "Manage your risk"

Бърза и навременна реакция може да предотврати последваща инвалидизация и други усложнения за пострадалия

Бързата и навременна реакция може да предотврати последваща инвалидизация и други усложнения за пострадалия.

Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък, а понякога и целия мозък, затова е важно да се действа възможно най-бързо при разпознаване на симптомите.

В англоезичните страни алгоритъмът за разпознаване на симптомите на инсулт се нарича FAST (Face, Arm, Speech, Time). FAST в превод на български означава “БЪРЗО”.

  • Бързо – тестът трябва да се извърши възможно най-рано. Обаждането на тел. 112 трябва да е веднага след него.
  • Ъгли на устата – накарайте човека да се усмихне широко. Гледайте ъглите на устата. Нормално трябва да се повдигнат симетрично. При инсулт едната страна не се повдига и има видимо изкривяване.
  • Ръце – накарайте човека да вдигне двете си ръце едновременно пред тялото и да ги задържи повдигнати. Нормално се вдигат симетрично и може да се задържат. При инсулт или не може да вдигне едната ръка, пострадалият я вдига бавно или след повдигането ръката започва да пада.
  • Затруднение в речта – накарайте човека да каже трите си имена или да повтори казано от Вас изречение. При инсулт човек завалва говора, говори бавно, бърка думи, трудно отговаря.
  • Обадете се на 112 – дори при един положителен от горните тестове, веднага позвънете на 112. Колкото по-бавно се транспортира болният в подходящо лечебно заведение, толкова по-голям е риска от трайни увреждания, инвалидност и смърт.

Симптомите на инсулта

Когато някой пострада от инсулт, всяка минута е безценна. Научи симптомите на инсулта. Спаси човешки живот!

Мозъчносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят

България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. В България се регистрират годишно ≈ 82 398 заболявания от които 35 311 случая са с инсулт. От регистрираните 35 311 случаи с инсулт 7 175 болни завършват с летален изход.

Ето защо съществените цели на Асоциацията за Инсулт и афазия са:

  • Да се редуцира абсолютния брой на инсулти в България с 10%;
  • 90% от пациентите с инсулт в началната остра фаза да бъдат лекувани в специализирано медицинско звено – stroke unit.

Животът след инсулт

Преживелите инсулт са 28 136 с различна степен на инвалидност, която при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото. От преживелите инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения (афазия), като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни. Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия.

В тази връзка Асоциацията за Инсулт и Афазия си поставя следните цели:

  • да се осигурят пълноправни възможности за обучение и занимания за оцелелите след инсулт за тяхното физическо, умствено и емоционално развитие;
  • Да се работи за осигуряване на достъпна среда за инвалидите до всички обществени места

82398

инсулта годишно

7175

с летален изход

28136

с различна степен на инвалидност

10%

се нуждаят от грижи и помощ

Как да се предпазим от инсулт

Един на всеки четирима от нас е застрашен да получи инсулт поне веднъж в живота си, а повечето инсулти могат да бъдат предотвратени, ако следваме няколко прости стъпки:

1. Редовно проследяване на артериалното налягане

2. Редовно проследяване на кръвната захар

3. Редовно проследяване на холестерола

4. Редовни физически упражнения

5. Избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета

6. Намаляване консумацията на алкохол и избягване на тютюнопушенето

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА 2018-2030

По инициатива на Асоциацията за Инсулт и Афазия през 2021 година България инициира изграждането на Национален план за борба с инсулта с подкрепата на Министерство на Здравеопазването. Планът ще представлява подробна детайлна стратегия за превенция, адекватно лечение, профилактика и реинтеграция на хората,преживели инсулт, като се отчитат всички добри европейски практики.

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА 2018-2030