Инфобот Инсулт

 

 

 

          

 

Инфоботът на Асоциация за инсулт и афазия е достъпен във Вайбър при търсене на ключова дума "инсулт" на български език. Може да бъде лесно разпознат по логото на организацията и нейното наименование изписано до него.

 

Линкове към Инфобот за различните платформи:

Facebook: https://vb.me/42e19f 

 Instagram:  https://vb.me/149460 

 Youtube: https://vb.me/e09597 

  Email:  https://vb.me/9e0bdc 

  Website:  https://vb.me/a4eb1e 

   Можете да сканирате QR кода по-долу, като лесен способ за достъп до бота:

  

 

За проекта

   В България всяка година има над 40 000 нови случая на инсулт. Това определя страната да се нареди на водеща позиция в негативната статистика в световен мащаб. Сред факторите, които могат да се определят, като решаващи е липсата на познание в българската общественост за инсулта, за неговия характер, рисковите фактори, водещи до настъпването му и възможностите за оказване на първа помощ. В допълнение към тази констатация, Асоциацията за инсулт и афазия, анализирайки подкрепата, която осъществява чрез Националната линия за подкрепа при инсулт 0700 11 404, която поддържа вече втора година, добавя съществена липса на познание сред широката общественост за възможностите за подкрепа, осигурени от държавната и местната власт, неправителствения сектор и неформалните граждански общности. 

   Посочените дотук причини са основание за разработване на инструмент за масово информиране на населението по достъпен, непосредствен и ефективен способ.

   Сред дискутираните възможности, Асоциацията за инсулт и афазия предпочете информационен робот, който чрез контекстуално меню да предоставя кратка основна информация с препратки към по-големи информационни масиви. Предимство на избраната форма е възможността за комбинирана употреба на текст и изображение, като изразни средства за директен информационен контакт с аудиторията.

   При обсъждането на възможните платформи, Асоциацията за инсулт и афазия(АИА) възприе за водещ критерий достъпността на платформата. С оглед разпространеността на платформите сред широк кръг възрастови групи, АИА се спря на избора на Вайбър, като платформа за реализация на проекта.

   Настоящият проект спазва стриктно принципите за морална и финансова независимост. За реализацията на проекта са използвани про-боно услуги на разработчици, дарени са часове от експерти, а платформата Вайбър договорно се задължава да разпространява и поддържа инфобот-а безплатно за неопределен срок от време.

   Асоциацията за инсулт и афазия в сътрудничество с Министерството на здравеопазването ще разпространява по всички достъпни канали, като началото на разпространение бе поставено на нарочна пресконференция. на 08.03.2024 г. в Националния пресклуб на Българска телеграфна агенция. ( запис на пресконференцията можете да  видите по-долу). 

   АИА планира постъпателно приобщаване на широк кръг организации към консорциум за разпространение, като всяка организация ще включи в медийния си план разпространението на ИнфоБот за инсулт.