Социални услуги, предоставяни от АИА

Асоциацията за инсулт и афазия предоставя няколко лицензирани социални услуги на своите потребители.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Застъпническата дейност на Асоциация за инсулт и афазия (АИА) се осъществява на две основни равнища: системно и индивидуално.

Системното застъпничество е свързано с разработването на политики и стратегии на национално ниво. АИА участва в работната група по създаване на Национален план за борба с инсулта. Наш представител е един от двамата национални координатори по внедряване на Европейския план за борба с инсулта в страната. Партнираме си с медицински, рехабилитационни, социални, пациентски, граждански и други организации в процеса по създаване на нова политика в страната, насочена пряко към проблемите на преживелите инсулт, техните близки и обгрижващите ги, както и на тези, които страдат от афазѝя. 

Индивидуалното застъпничество и посредничество предлагаме на нашите потребители – засегнатите от инсулта и афазията лица в страната. Това извършваме както чрез Националният телефон за подкрепа 0700 11 404, така и на специализирания мейл за подкрепа help@stroke.bg, както и чрез формата за контакти в нашата интернет страница и посредством групите за взаимопомощ в социалните мрежи. Тази услуга има за цел да подобри отношенията на потребителя с други институции, да се подкрепи упражняването на правата на личността, нейното овластяване в разрешаването на широк набор от проблеми до момента, в който упражняването и защитаването на правата стане самостоятелна дейност.

Дейностите в социалната услуга Застъпничество и посредничество са разнообразни, като сред тях са:

Предоставяне на достъп до всякакви публични услуги като здравеопазване, други социални услуги

Съдействие при издаване на документи

Помощ за получаване на ТЕЛК или пенсия

Уреждане на всякакъв вид взаимоотношения между отделната личност и институциите

АИА осъществява Застъпничество и посредничество, разчитайки на специалисти в социалната и здравната сфера. За всеки потребител се изготвя индивидуален план, който е съобразен с конкретните му нужди. Предлагат се адекватни начини за постигане на максималното му овластяване и независимост от социалната услуга, за да започне в най-кратък срок устойчиво да се справя самостоятелно.