Арт терапия

 Арт терапията се обръща към психосоциални затруднения след преживяване на инсулт

Инсултът е една от водещите причини за инвалидизация. Той настъпва, когато кислородът  и хранителните вещества не могат да достигнат мозъка заради запушване или разкъсване на артерия. Невроните или нервните клетки загиват, когато не им достига кислород и съответно функцията, която изпълняват, се нарушава. Последствията от инсулта зависят от много фактори, като мястото на увредата на кръвоносния съд или колко мозъчна тъкан е засегната. Без правилно и незабавно лечение инсултът може да има дългосрочни последици. Повечето лечения и терапии за рехабилитация след инсулт се фокусират на възстановяване на загубени функции. Например, физиотерапията работи в посока подобряване на мобилността и баланса, трудовата терапия повишава независимостта на изпълнение на ежедневните задачи, а логотерапията или речевата терапия е насочена към езика, речта и проблеми при преглъщането. Често обаче, преживелите инсулт пациенти могат да изпитат и затруднения от психосоциален характер, като депресия или тревожност. Арт терапията е един полезен инструмент за справяне с тези затруднения.

Психосоциални предизвикателства и инсулт

Инсултите имат значителен ефект върху човешкото тяло: това може да е един процес на възстановяване, наситен с емоционални и практически предизвикателства. Функционалните дефицити като трудности с движенията, с речта и други, могат да имат негативни последствия върху самочувствието на пациента, могат да доведат до повече стрес, разочарование или чувство за безпомощност. Когнитивните дефицити и загубата на паметта могат да ограничат способността на болния да се включва активно в социални взаимодействия. Според експертите, резултатът от това е, че една трета 1/3 от хората, които се възстановяват след инсулт, могат да развият депресия, а една четвърта  ¼ може да изпита силна тревожност, също така 20% могат да развият безсъние. В допълнение на негативните последствия върху качеството на живота, тези затруднения могат да имат негативен ефект и върху резултатите на физио-, трудовата и речевата терапия, както и върху възстановяването на речта.

Какво е арт терапия?

Арт терапията е основана на определени принципи, взети от областта на визуалните изкуства и психологията. Тя съдържа в себе си невербалното и символично себеизразяване на индивида. При терапевтичното общуване основно място заема изразяването чрез създаване на изображения. Художествената експресия дава точно определен израз на съзнавани и несъзнавани елементи и представлява мощен  терапевтичен фактор. 

Терапията е насочена към двете полукълба на мозъка: дясното, което е отговорно за визуалната и пространствена информация, като припомняне на снимки, идентифициране на разликите между цветове, и лявото, което е отговорно за анализиране на информацията, изпълнение на организационни задачи и вербалната комуникация. Когато мозъкът функционира правилно, двете полукълба си взаимодействат и работят заедно. Арт терапията насърчава правилната интеграция на мозъка посредством редица дейности като оцветяване, шиене, плетене, създаване на стенописи, изработване на различни изделия, картички, кукли, рисуване, скициране, създаване на скулптури, моделиране и колажи.

Хората изразяват емоции, отношения, докосват свои моменти от миналото, проектират свои цели и мечти за бъдещето, справят се със симптомите, стреса и травматичните преживявания, повишават своите познавателни способности.

Как работи арт терапията?

Арт терапията оказва благоприятно въздействие,  дори когато човек не се бори с някакъв проблем. Тя подпомага личностното развитие чрез себеопознаване, себеизразяване и себеосмисляне. Лечението с изкуство развива въображението и помага на човек да погледне от друг ъгъл на себе си и околния свят. Създаването на изкуство чрез процеса на себеизразяване подпомага индивидът да осъзнае собствената  си идентичност. Благодарение на арт експресията се постига по-добро жизнено себеутвърждаване, подпомагат се житейските избори.

В арт терапията не се търси художествена стойност на създадената творба, а се набляга изключително на процеса на създаване на тази творба, на преживяването, на експресията по време на творчество.

Арт терапията се използва за лечение на тревожност, депресия, зависимости и други психосоциални проблеми, които могат да се появят вследствие на травма или инвалидност, причинена от преживяване на инсулт. Когато индивидът се фокусира върху творенето, другите му проблеми изчезват. Например, физическият акт на удряне и хвърляне на глина може да помогне с понижаването на стреса, докато рисуването и оцветяването може да действа успокояващо. Арт терапевтите вярват, че изкуството може да бъде използвано за изразяването физически на неща, които не могат да бъдат изразени вербално. През акта на творенето, хората могат да отворят прозорец към емоциите, мислите и проблемите си, като по този начин ще възстановят контрола върху живота си и ще повдигнат самочувствието си. Арт терапията стимулира мозъка, активира невропластичността или умението на мозъка да възстановява или пренасочва към други части на мозъка функциите, увредени след инсулта. Арт терапията използват изкуството като начин да лекуват проблемите от физически, когнитивен и неврологичен характер.

    Творческите проекти са създадени да стимулират сетивата, да култивират безопасна среда за себепознание и да насърчават себеизразяването, творчеството и въображението. Тези ползи включват:

    ●     Ангажираност и връзка. Пациентите са въвлечени в развлекателни дейности, които насърчават възстановяването след инсулт и предоставят възможност пациентите и техните семейства да се свържат;

    ●     Отдих в групова среда. Хората имат възможността да участват в групова дейност, която очакват и харесват;

    ●     Преживелите инсулт пациенти, които имат проблеми с комуникацията и/или лесно се дезориентират и се объркват, много добре реагират на дейности, свързани с изкуство. Например, преживял инсулт пациент, който е загубил крайник или важни умения за ежедневно функциониране, би могъл да изпита положителните страни на арт терапията.

    ●     Удобство и творчество. Всеки, преживял инсулт пациент, може да участва в арт терапия, независимо от уменията си или опита си;

    ●     Усещане за пълноценност, повишено самочувствие. Създаването на изкуство е постижение, независимо дали става въпрос за картина, скулптура или занаятчийски проект.

Арт терапията има дългосрочни ползи. Пациентите могат да продължат да се наслаждават на ползите от арт терапията и от дома си. Занаятчийски комплекти, книги за оцветяване за възрастни и други арт проекти ще адресират не само психосоциалните проблеми, но и ще насърчат възстановяването на функциите.