Дарете средства

За дарения:

В полза на: Асоциация за Инсулт и Афазия

Банка: Обединена българска банка АД
IBAN: BG26 RZBB 9155 1012 6328 50
BIC: RZBBBGSF

Основание за превод: "Дарение за АИА"

Благодарим Ви сърдечно!

 

Дарение чрез платформата Volontime.com