Дарете средства

За дарения:

В полза на: Асоциация за Инсулт и Афазия

Банка: Обединена българска банка АД
IBAN: : BG24 UBBS 8155 1012 6328 50
BIC: UBBSBGSF

Основание за превод: "Дарение за АИА"

Благодарим Ви сърдечно!

 

Дарение чрез платформата Volontime.com