Дарете средства

За дарения:

В полза на: Асоциация за Инсулт и Афазия

Банка: Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG26 RZBB 9155 1012 6328 50
BIC: RZBBBGSF

Основание за превод: Дарение за АИА Благодарим Ви сърдечно!