Дорина Добрева

Дорина Добрева

инж. Дорина Добрева -

председател на УС

Повече от 30г., Дорина Добрева е успешен лидер в бизнеса и неправителствения сектор. Семейният ѝ бизнес е отличен с награда BOSEI на японското правителство. Трудният ѝ житейски път затвърждава социалната ѝ ангажираност. През 2020г., г-жа Добрева основава Асоциацията за инсулт и афазия (АИА). Две години по-късно е избрана за член на борда на европейската пациентска организация за инсулт SAFE. Чрез АИА, тя инициира приемането в България на Европейския план за борба с инсулта. Провежда мащабни национални кампании, за които е отличена от Световната инсултна организация (WSO) като „Най-добра кампания в страните със среден и нисък доход“. Успехите на ръководената от нея Асоциация мотивират Европейската инсултна организация (ESO) да определи инж. Добрева за национален координатор на Европейския план за борба с инсулта.