Клуб "Живот след инсулт"

Разговаряй с други пострадали от инсулт
В района ти може да има група за подкрепа при инсулт или клуб на Асоциацията за инсулт и афазия „Живот след инсулт“. В тях можеш да се срещаш с други хора, преживели инсулт и с болногледачи. Обади се на нашия телефон или посети stroke.bg за допълнителна информация за групите за подкрепа при инсулт, клубовете и за друга подкрепа чрез лични контакти.

Получи необходимата помощ
В някои райони на България може да е трудно да се получи пълното лечение и подкрепа, необходими на преживелите инсулт и хората, които се грижат за тях. За информация относно получаването на нужната ти подкрепа се свържи с нас на телефон 0700 11 404.