Представителност

Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) е сдружение с нестопанска цел от обществена полза. На национално равнище, защитава интересите на преживелите инсулт, страдащите от афазия, техните семейства и близки, като е пълноправен член на Националната пациентска организация.

 

 

АИА е пълноправен член на Европейската инсултна пациентска организация Stroke Alliance For Europe (SAFE). Председателят на АИА, инж. Дорина Добрева е член на Борда на SAFE.

 

 

 

Чрез SAFE, Асоциацията за инсулт и афазия е колективен член на Европейската инсултна организация ESO.

 

 

 

 

 

 

АИА е пълноправен член на Световната инсултна организация WSO.