При симптоми на инсулт

тест FAST

    Тестът FAST помага да се установят трите най-често срещани симптома на инсулт. Обаче има и други признаци, които винаги трябва да се приемат сериозно. Те включват:

·      внезапна слабост или изтръпване от едната страна на тялото, включително краката, ръцете или стъпалата;

·      трудно намиране на думи или изразяване с ясни изречения;

·      внезапно замъгляване или загуба на зрението на едното или на двете очи;

·      внезапна загуба на памет или объркване, както и замайване или внезапно падане;

·      внезапно, остро главоболие.

    Инсулт може да получи всеки и на всяка възраст. Всяка секунда е важна. Ако забележиш някой от тези признаци на инсулт, не чакай. Незабавно се обади на 112!

Преходна исхемична атака (ПИА или мини инсулт)

    ПИА е същото състояние като инсулт, но симптомите са краткотрайни. Няма как да разбереш дали става дума за ПИА или за пълен инсулт при първата проява на симптомите, затова не чакай. Незабавно се обади на 112!

 

Спешни действия при инсулт

    Когато има съмнение за инсулт, пострадалият трябва да бъде закаран с линейка в специализирано болнично отделение за лечение на инсулти. От жизнено значение е лечението на инсулта да започне възможно най-скоро. В рамките на няколко часа след инсулта трябва да се приложи лечение за разбиване и отстраняване на съсиреци или овладяване на кръвоизлив. Така че, ако подозираш инсулт, незабавно се обади на 112.