Речева терапия

Как протича терапията?

Терапията за възстановяване на говор протича интензивно в първите шест месеца след инсулта. Обичайно се практикуват едночасови сеанси пет пъти седмично. Самата терапия започва с диагностика на проблема и ясно разграничаване на физиологичните от когнитивните дефицити. Това всъщност е много трудно, защото преживелите инсулт не могат да комуникират нормално и в резултат на това е необходимо бавно и методично специалистът да изследва и установява всяко затруднение. След това терапията най-общо включва постъпателно натоварване до постигане на резултат.

 

Какви резултати можем да очакваме?

Днес съществува голямо разнообразие от съвременни средства и техники в помощ на афазиолозите. Въпреки това трябва да се заредим с голямо търпение. Добре е да разбираме същността на процеса, а именно това, че афазиологичната терапия приучава наново мозъка на уменията, които са били изгубени безвъзвратно по време на инсулта. Това е сложен и труден процес, който няма точно определен срок за изпълнение, а методиката трябва да бъде изграждана индивидуално за всеки отделен случай. И все пак. Специалистите афазиолози споделят за все по-голям напредък във възстановителния процес. В наши дни се приема за обичайно да бъде възстановена възможността за ежедневна комуникация. Зачестяват и случаите на пълно възстановяване.

 

Каква е ролята на близките в терапевтичния процес и след него?

По време на терапия много често афазиолозите обучават близките, за да помагат, като асистенти в цялостния процес. Макар терапията да има интензивен характер, тя рядко е ефективна ако продължава повече от един астрономически час средно дневно. През останалите часове, асистентите могат да използват заучени подходи, за да затвърждават постиженията на терапията, като същевременно използват това, за да комуникират с близките си. Дали този подход ще бъде предпочетен във вашия случай е свързано с оценката на афазиолога, но при всички случаи ролята на близките е подчертана в целия процес. Осигуряването от тях на спокойна домашна атмосфера и дух на разбирателство, съчетани със стремеж да се научи нов начин за комуникация с близките е важна подкрепа на цялостния възстановителен процес.


Кога е добре да започнем с терапията?

Доскоро беше разпространено схващането, че затруднения с говора, които не са преодолени до шестия месец след инсулта, остават постоянни и се считат за необратими. Днес, специалистите одобряват започване на терапия възможно най-рано след получаването на инсулт, като определят периода до шестия месец след инсулта, като най-благоприятен за бързо възстановяване. След този интензивен период започва неограничен във времето период на бавно възстановяване. В този период е необходимо да се провежда по-малко интензивна терапия, но с постоянен, надграждащ характер.