Рискометър

Свалете безплатното приложение StrokeRiskometer на български език и го ползвайте или го покажете на Ваш близък!

1. Свалете приложението.

    

Последвайте тази препратка, за да свалите приложението за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strokeriskometer&hl=en&gl=US

 

В случай, че използвате Apple, можете да инсталирате StrokeRiskometer, следвайки тези препратка: https://apps.apple.com/lb/app/stroke-riskometer-aimdev/id1514083245

 

2. Сменете езика на Български:
Android: Натиснете иконата след "Select your language" горе в дясно и изберете "Български" и натиснете "ОК".

iPhone: Натиснете настройки горе в дясно. Натиснете върху "English" и изберете "Български" и натиснете "Готово".


3. Направете си тест.
Натиснете бутона "Begin test" и попълнете въпросите. Бъдете търпеливи и отговорете на въпросите.


4. Резултати.
Вижте Вашите резултати.


5. Как можете да намалите риска?
В приложението натиснете бутона "Manage your risk"