Физически лица

Ако подкрепяте нашата кауза и искате да участвате в работата ни, като се присъедините към общност от съмишленици, посветени на благородната мисия да помагат на преживелите инсулт, можете да станете наш член.

Ставайки активен член на Асоциацията за инсулт и афазия, вие ще:
- можете да участвате в Общи събрания на Асоциацията;
- ще имате право на глас в случай на промени в Асоциацията;
- Ще получавате актуална информация за предстоящи проекти, дейности и кампании и ще можете да се включите.

Годишният членски внос за физически лица е 2 лева на месец или 24 лв. на година.

ВНИМАНИЕ: С решение на Управителния съвет на Асоциацията за инсулт и афазия, членовете на организацията са освободени от задължение за членски внос до 2030г.


За да станете активен член, моля, попълнете следния формуляр: https://forms.office.com/r/aj70X17B2A