Национална кампания "Всяка минута е ценна!"   WSD2023

     Асоциацията за инсулт и афазия стартира националната си кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“. Инициативата е по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта. 

     Целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване. „Това е критично познание, разпространението на което пряко влияе върху адекватната помощ за пострадалите в острата фаза на заболяването. Световния опит е огромен. Това, което ние можем и правим е да привнасяме и адаптираме успешните модели, които доказано работят. От своя страна, като активна пациентска организация, се стремим да надграждаме като се съобразяваме с нашите локални нужди в страната“, споделя Дорина Добрева – председател на Асоциацията за инсулт и афазия.

     Инсултът е най-значимото заболяване в страната и е основна причина за смъртност със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно в България се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас. Макар инсултът да засяга пряко само един от членовете на семейството, в зависимост от тежестта на заболяването, животът на всички се променя. Грижата за инсултно болен изисква мобилизацията на всички в едно домакинство, за да се удовлетворят основните потребности на болния. 

     Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната. Работейки за постигането на тази задача, кампанията на пациентската организация върху рисковите фактори и тяхната превенция - „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, традиционно е широко подкрепена от над 230 от общо 260 общини, разположени във всички 28 области.  Всяка от общините допринася за повишаване информираността за превенция на инсулта и за възможностите за използване на предоставяните от тях общински и социални услуги във връзка със заболяването. Националната кампания обединява усилията на Асоциацията за инсулт и афазия с тези на съсловните лекарски организации в страната, болнични и рехабилитационни центрове, Българският червен кръст, редица бизнес организации и изявени личности. Благодарение на партньорството на пациентската организация с Български пощи, чрез тяхната клонова мрежа, превенцията на инсулта посредством информационен постер със симптомите на заболяването достига и до най-малките населени места (с под 150 жители).

     В настоящата кампания е предвидено излъчване на кратък клип със симптомите на заболяването. Информационният видеоклип се разпространява във всички метростанции благодарение на Столична община чрез „Метрополитен“ ЕАД, както и в обектите на търговската верига „Фантастико“. В страната, благодарение на общините – партньори на кампанията, клипът със симптомите на заболяването инсулт ще бъде достъпен чрез видео стени, както и чрез собствените информационни канали на местната власт. 

     Безплатно е осигурен щендер-тристен до общините, които за първи път партнират на Асоциацията за инсулт и афазия. В рамките на кампанията пациентската организация разпространява информационни листовки и плакати в цялата страна. В знак на подкрепа предстои осветяване на знакови обекти в страната в лилаво  (цвета на борбата с инсулта). В програмата са включени безплатни прегледи организирани от лечебни заведения в страната, партниращи на асоциацията в кампанията, както и разнообразни културни и информационни събития, между които и достъп до групи за взаимопомощ за прекаралите инсулт за всяка от областите в България. Групите са достъпни във Фейсбук страницата на Асоциация за инсулт и афазия. 

     Пациентската организация изказва огромната си благодарност на всички доброволци и партньори на кампанията, както и на представителите на средствата за масова информация, чиято роля е безценна в информирането на обществото за симптомите на инсулт, защото всяка минута е ценна!