Хеморагичен инсулт

Инсултът представлява мозъчен удар. Получава се, когато кръвоснабдяването на част от мозъка се прекъсне, което убива мозъчните клетки.

Мозъчното увреждане може да се отрази на функционирането на тялото ти. То също може да промени и мисленето и усещанията ти.

 

Хеморагичен: дължи се на кръвоизлив в мозъка или около него. Хеморагичният инсулт често се нарича кръвоизлив.