Афазия. Видове афазия

Какво представлява афазията?

Едно от скритите предизвикателства след инсулт е афазията. С този термин означаваме нарушената способност за комуникация. При афазия можем да наблюдаваме:
- Затруднение да се разбира говор;
- Затруднение да се разбират сложни изречения;
- Затруднено разбиране на говор, когато разговаряме едновременно с двама или повече души;
- Невъзможност за говор;
- Затруднено или забавено произнасяне на думи;
- Невъзможност за говор, като вместо думи се произнасят различни звуци;
- Затруднения при писане;
- Затруднения при четене.

Кой може да ни помогне?

За да преодолеем това предизвикателство можем да се обърнем към специалисти, наречени афазиолози. Най-често това са логопеди, които са се специализирали в разрешаването на афазиологични проблеми.

Научете повече тук: Инсулт и афазѝя.